Theo danh mục: 2012

2012
12/31

Danh mục:
2012

Thẻ:

Phản hồi:
Không có »

Cafe cuối năm

Cafe Đồng Dao ở Hồ Biểu Chánh đã đổi thành Garden spot cafe, khung cảnh lạ hoặc, thoáng hơn nhưng không thích lắm, chắc có lẽ quen với cách bài trí cũ: cây cối xanh mượt, nhẹ nhàng, nhạc du dương… Ngày trước cứ mỗi lần ghé đến Đồng Dao mọi phiền muộn vứt bỏ cả…

2012
11/19

Danh mục:
2012

Phản hồi:
2 phản hồi »

2012
11/04

Danh mục:
2012

Phản hồi:
Không có »

2012
07/30

Danh mục:
2012

Phản hồi:
1 phản hồi »

2012
07/27

Danh mục:
2012

Phản hồi:
Không có »

2012
06/02

Danh mục:
2012

Thẻ:

Phản hồi:
Không có »

2012
05/19

Danh mục:
2012

Phản hồi:
Không có »

2012
05/17

Danh mục:
2012

Phản hồi:
Không có »

2012
05/09

Danh mục:
2012

Phản hồi:
Không có »