Cafe cuối năm

Cafe Đồng Dao ở Hồ Biểu Chánh đã đổi thành Garden spot cafe, khung cảnh lạ hoặc, thoáng hơn nhưng không thích lắm, chắc có lẽ quen với cách bài trí cũ: cây cối xanh mượt, nhẹ nhàng, nhạc du dương… Ngày trước cứ mỗi lần ghé đến Đồng Dao mọi phiền muộn vứt bỏ cả…