Khà Khà!! Mới tìm được trong ổ cứng cũ mấy tấm hình chụp từ năm 2006 ở quảng trường Phan Rang…

(more…)