4 thoughts on “31/10/2008

  1. Thanh Béo

    @a Nguyện + YingYu: Hình xấu hoắc, có mẫu coi đc.

    @ku Đạt: mai đi hem ku, cho mày thèm chết. :))

    Reply

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *