Sau khi rinh em AB từ cửa hàng về, trong thời gian chờ làm giấy tờ và bảng số, tranh thủ nâng cấp em nó một ít :D
Được ku Thanh hỗ trợ chế cho các khung sắt inox thay bình 3.5A bé xíu thành 7A

Lột mâm điện lôi cục mobin để cách ly mass sườn, sau đó thay cục sạc tự động, nắn toàn chu kỳ sin của Attila vào, chuyển hẳn từ điện máy sang điện bình cho ổn định và cung cấp đủ dòng cho đèn xenon

Phát hiện con điện trở 1 đầu mắc vào dây diện chạy lên IC, 1 đầu mắc vào mass xe, không biết có tác dụng gì

Đây là cuộn mobin đèn và sạc cho accu