2008
03/12

Phản hồi:

Downloads

There are 8 files, weighing 1,8 MiB with 52 145 hits in total.

Displaying 1 to 8 of 8 files.

General

  Bàn phím ảo tiếng Việt
» 2,0 KiB - 1 106 hits - 28.04.2010
Dùng bút :D

  Bàn phím ảo tiếng Việt PR1.2
» 1,6 KiB - 1 182 hits - 01.06.2010

  Font Unicode cho N900
» 626,1 KiB - 11 477 hits - 02.05.2010
Thay thế font mặc định

  Gói ngôn ngữ tiếng Việt N900 PR 1.2
» 794,6 KiB - 6 080 hits - 29.05.2010
Cài đặt không cần dùng PC

  Move rootfs PR 1.2
» 945 bytes - 897 hits - 29.05.2010

  MoveRoot
» 976 bytes - 1 117 hits - 12.05.2010
Chuyển phân vùng /root

  Ngôn ngữ Tiếng Việt cho N900
» 257,5 KiB - 22 501 hits - 28.04.2010
Bản chính thức dùng cho PR 1.1

  Ngôn ngữ Tiếng Việt cho N900
» 167,6 KiB - 7 785 hits - 26.05.2010
Bản chính thức dùng cho PR 1.2