Theo thẻ: Tao Dan

2014
01/30

Danh mục:
Xuân 2014

Thẻ:

Phản hồi:
Không có »

2013
02/09

Danh mục:
Xuân 2013

Thẻ:Phản hồi:
Không có »

2012
01/20

Danh mục:
Xuân 2012

Thẻ:


Phản hồi:
Không có »

Hội Hoa Xuân 2012

Sáng 27 Tết, đại gia đình đi Chợ hoa, Hội hoa xuân Tao Đàn

Xem tiếp >>

2010
02/17

Danh mục:
Xuân 2010

Thẻ:


Phản hồi:
3 phản hồi »

Tao Đàn Xuân Canh Dần

Năm nay Hội Hoa Xuân Tao Đàn cũng như mọi năm, chẳng có gì khác lắm. Nhưng nhìn chung cách tổ chức năm nay có phần vội vàng thì phải, cảm giác hơi thiếu sự chu đáo. Hoa lan trưng bày đẹp, được bảo vệ bằng hai lớp:  ngoài vòng dây thừng bảo vệ bên ngoài, năm nay có thêm nét mới là hoa được trang bị thêm cái lồng 5 cạnh bằng mica chụp vô mới ghê, vậy nên không chụp hình chung được, mà cũng chẳng chụp riêng vẻ đẹp của hoa luôn, pó tay Ban tổ chức. Nhìn đường hoa Nguyễn Huệ công phu bao nhiêu thì tiếc cho Hội hoa xuân bấy nhiêu. Lỡ cất công gửi xe, mua vé nên cũng ráng chộp vài kiểu ở các khu tiểu cảnh.

Xem tiếp >>

2009
01/26

Danh mục:
Xuân 2009

Thẻ:

Phản hồi:
6 phản hồi »

2008
11/08

Danh mục:
2008

Thẻ:

Phản hồi:
Không có »

2008
09/28

Danh mục:
2008

Thẻ:

Phản hồi:
7 phản hồi »

2008
07/12

Danh mục:
2008

Thẻ:

Phản hồi:
6 phản hồi »

2008
06/29

Danh mục:
2008

Thẻ:

Phản hồi:
7 phản hồi »

2008
02/13

Danh mục:
Xuân 2008

Thẻ:

Phản hồi:
Không có »