Hôm nay trường Bin tổ chức cho các bé đi Đầm Sen, cả lớp lao xao như vỡ chợ!

Cả lớp với cô Vân và cô Trang

Bin và bạn Zuzi

Bạn Zuzi

Bin và cô Trang

Bạn An

Bin và bạn Phúc

Bin và cô Vân

3 thoughts on “Bin và các bạn đi Đầm Sen

Gửi phản hồi